11. Blade Liger (Zoids) by mk5

zoids liger toonami

 

12. Zatch Bell by Noriri

zatch bell

 

13. Domon (G Gundam) by HOMEX

G gundam domon

 

14. Mutio (Blue Submarine No. 6) by elsevilla

elsevila blue sub 6

 

15. The Ginyu Force (Dragonball Z) by Brett Wolff

ginyu force